Да използваш това, което имаш. Разликата между ресурс и потенциал.

Синоним на думата „потенциал“ е капацитет, възможност. За да имаме възможност да се справяме с ежедневните предизвикателства трябва да използваме ресурсите, с които разполагаме, като ум, съобразителност, физическа сила и издръжливост, специфични знания и умения, т.н.

Съзнаваме ли колко всъщност ресурси имаме на разположение? Привикнали сме да разсъждаваме в режим на оскъдица. Човечеството нараства драматично и планетата става пренаселена. Природните ресурси са крайна величина и не достигат за всички. Голям брой хора се конкурираме за дадена привилегия – хубава работа, популярност, любов ако щеш или нещо друго. Малцина са тези хора, които имат възможността наистина да влияят на световните процеси. От нас не зависи нищо и т.н. и т.н. Тези и много други подобни вярвания определят начина ни на мислене и действие. Факт!

Ако останем в тези вярвания какво постигаме? Постигаме ли нещо или живеем ден след ден с усещането за непрестанна борба, която е по-силна от нас и не можем да я избегнем? Живеем ли с примирението, че „е това, което е“ и на нас е „дадено“ да живеем за кратко и от нас не зависи нищо? „Каквото – такова!“ чуваме непрестанно. Приемаме ли го за валидно или не? В отговора на този въпрос се крият именно ресурсите, които могат да увеличат потенциала ни да поститгнем нещо ново и различно. Ресурсите, с помощта на които можем тотално да отидем в друга орбита, да реализираме призванието си и да живеем с усещането за доволство и щастие от постигнатото.

Времето, в което живеем ни дава много ресурси. Психологията като много нова наука ни дава знания, помагащи ни да си обясним как промените в света около нас резонират с нашето поведение и психични процеси. Понятия като като невропластичност, невро-лингвистично програмиране (НЛП), позитивна психология, невро аджилити, психотерапия са все по-понятни за широка аудитория и се припознават като допълнителни ресурси по пътя на реализиране на нашите потенциали.

Мениджър Щастие е помощник в същата посока. Науката за щастието дава знания и умения за управление на усещането ни за добър живот и реализиране на потенциалите ни. Щастието вече не е абстрактно понятие, което свързвахме в миналото с нещо нетрайно и детинско. Щастието не е в постигането на една мечта. Щастието не е цел, а начин на живот. То е самият път. Щастието е начинът, по който искаме да живеем и работим. Мениджър Щастие дава ресурс на фирмите и хората, който да помогне в мисъл и действия, така че да постигнем осъзнат и щастлив живот на работното място и изобщо.

И ето защо аз имам позитивно отношение към времето, в което живеем! Защото то ни дава много нови ресурси! Преди 10-15 години никой не говореше за щастие на служителите. Говореше се най-много за удовлетвореност…веднъж на година, две. Предимно на хартия и в презентациите за пред директорите. Ето, че новото време идва не само със своите предизвикателства като природни катаклизми, пандемии, войни, а и със своите нови и модерни ресурси, които да ни помогнат да навигираме животите си по нов и по-добър начин.

Най-висшият резултат от една еволюция е адаптацията. Адаптивността е модерното меко умение, което е сърцето на успеха.

Връзката между Бърнаут и Щастие на Работното Място

Би могло да се каже, че до скоро щастието не беше термин, който се използва широко в академичните изследвания на преживяването на служителите в организациите. От друга страна организационните психолози дефакто винаги са се интересували от щастието на служителите на работното място – през призмата на удовлетвореност от работа.

Бърнаутът и щастие на работното място са тясно свързани. Когато работният стрес стане прекалено голям, той може да доведе до т.нар. прегаряне и изтощение на служителите, което в крайна сметка води до намалена работна производителност и намалено удовлетворение от работата.

Какво е бърнаут?

Бърнаутът е състояние на изтощеност, физическа и емоционална, което може да се прояви при служителите, които са подложени на продължителен и интензивен стрес на работното място. Това състояние често включва чувство на безнадеждност, отчужденост и липса на мотивация.

До какво води бърнаутът на работното място?

Намаляване на производителността: Служителите, които се борят с бърнаут, често имат намалена концентрация и мотивация за работа, което води до намалена работна производителност.

Увеличаване на грешките: Прегарянето може да окаже влияние върху качеството на работата и репутацията на организацията.

Липса на удовлетворение от работата: Служителите, които са подложени на бърнаут, често изпитват намалено удовлетворение от работата си, което може да влоши работната атмосфера и да доведе до влошаване на морала и мотивацията на целия екип.

Прегарянето е много силно свързано с качеството на работния живот и всичките му шест аспекта, които са:  натоварване, контрол, оценка/възнаграждение, взаимовръзки/общуване, справедливост и ценности.

Дали хората се чувстват щастливи или проявяват симотми на бърнаут зависи от това с колко и каква работа са натоварени. Начините, по които хората биват контролирани, наличието или липсата на обратна връзка от лидерите, начините, по които се дава тази обратна връзка пряко влияят върху движението между двете точки – щастие и прегаряне. Дали хората се чувстват видени, оценени и правилно възнаградени е в основата на формирането на усещането за значимост. Има ли пълноценно общувание, доверие между колегите и екипите? Съществува ли сътрудничество или единствено конкуренция? Тези въпроси пряко сочат към това каква е работната атмосфера и до колко задоволява потребностите на всеки един човек от общуване. Без усещане за принадлежност, без усещане за общност и обща цел е много малко вероятно да има усещане за щастие на работното място. Много по-вероятно е хората да имат симптоми или да дори да изпитват бърнаут. Справедливост и ценности са два аспекта от работния живот, които най-лесно могат да бъдат оценени. Те са фундаментални и влияят на поведението на хората и екипите дори на несъзнавано ниво. Има ли усещане за неспрведливост и разминаване между личните ценности и тези на компанията бърнаутът е гарантиран.

Какво прави хората щастливи и защо някои хора са по-щастливи от други?

Причини за щастието на човека мога та бъдат следните четири:

  • нещо в средата или обстоятелствата на човека го прави щастлив;
  • нещо вътре в човека го предразполага да бъде повече или по-малко щастлив;
  • взаимодействие между човека и ситуацията създава щастие;
  • волевите поведения влияят на щастието.

А най-вярно е схващането, че всичките четири играят важна роля и имат значение за щастието.

Как да подобрим щастието на работното място и да предпазим от бърнаут?

Като създаваме подкрепяща работна среда: подкрепянето на отворената комуникация и споделяне, насърчаването на различни видове екипни дейности, провеждане на тиймбилдинг активности могат значително да подобрят работната атмосфера.

Поддържане на баланс между работа и личен живот: въвеждането на гъвкаво работно време, спазване на регламентираните почивки, планиране на отпуски, развиване на лични интереси и хоби занимания са стъпки за постигане на този баланс.Обучение и повишаване на нивото на осъзнатост: организирането на обучения и семинари за управление на стреса, комуникационни умения и личностно развитие помагат на служителите да се справят по-ефективно с предизвикателствата на работното място. Запознаването с причините и симптомите на бърнаут, с начините за повишаване на усещането за щастие прави хората по-осъзнати и им дава лостове и механизми, с които да подобряват както собственото си представяне, така и начина, по който се чувстват на работното място.

Що е то Мениджър Щастие? Щастието има ли нужда от Мениджър?

Стресът владее нашия ден. Стресът е навсякъде. В офиса, на улицата, в училище, в метрото, в магазина, в новините, навсякъде. Отиваш на изследване – казват ти, че стресът е причината за това, което ти се случва. Всички адресираме проблемите и усложненията в съвременния живот към стреса. Търсейки спасение в сигурността и комфорта на миналото обикновено казваме, че нашите баби и дядовци не са живели в стрес и затова са били здрави и щастливи.

Какво правим, за да се справим с този стрес навсякъде около нас? Ходим  на йога, опитваме се да медитираме, разхождаме се в природата, пътуваме, споделяме с приятели. Това са само част от добрите методи, с които можем да се опитаме да се разтоварим от хроничния стрес. Някои хора прибягват до друго – повишена консумация на алкохол, упойващи субстанции и др. под. Няма да тръгвам в тази посока, а ще се върна към въпроса, който зададох в началото на статията – какво всъщност е Мениджър Щастие и защо е важен?

Мениджър Щастие е преобразуване на концепцията за управление в областта на човешките ресурси, като се фокусира върху удовлетворението и цялостното добруване на служителите. Той е отговорен за създаването на работна среда, която насърчава щастието, мотивацията и психологическото благополучие на екипа.

Защо щастието има нужда от мениджър?

Представете си екип, в който служителите са мотивирани, щастливи и ангажирани с работата си. Такава работна среда не само води до по-висока производителност и качество на работата, но и създава по-приятна и здравословна атмосфера за всички. Всеки от нас е изпитвал този искрен позитивен заряд за новия ден и новите предизвикателства в офиса, когато средата там е позитивна и подкрепяща, когато имаме вдъхновяващ лидер, който да ни води, когато знаем, че приносът ни е ценен и се отчита. Когато сме видени.

Позитивна работна среда, в която се чувстваш подкрепен и видян е задачата на Мениджър Щастие.

Един от ключовите аспекти на ролята на Мениджър Щастие е създаването на баланс между работния и личния живот на служителите. Това може да включва въвеждане на гъвкаво работно време, предоставяне на възможности за развитие и обучение, както и насърчаване на здравословни навици като спорт, разходки в природата и др.

83% от милениалите смятат, че балансът между професионалния и личния живот е най-важният фактор при избор на работодател.

Освен това, Мениджър Щастие играе важна роля в разрешаването на конфликти и проблеми на работното място, както и в създаването на позитивна и подкрепяща култура на сътрудничество.

Между 60% и 80% от всички трудности в организациите произтичат от обтегнати отношения между колегите, а не от дефицити в уменията на отделния служител или мотивацията

Мениджър Щастие се превръща в ключов фактор за успешното функциониране на всеки екип или организация. Той не само създава условия за щастливи и мотивирани служители, но и допринася за постигането на бизнес целите и успеха на компанията. Запознайте се повече с ролята на Мениджър Щастие и как тя може да подобри ефективността и удовлетвореността на вашия екип, като се свържете с мен и следите блога на HappinessManager.bg.