Индивидуално щастие

НИКОГА НЕ СМЕ ИЗУЧАВАЛИ ЩАСТИТЕТО В УЧИЛИЩЕ

Образователната система е така изградена, че да подготви децата да оцеляват в живота, да си намират професии, но не и как да процъфтяват.

  • Преподават ни Математика, но не ни учат да броим онези неща, за които сме благодарни
  • Преподават ни Чужди езици, но не ни учат как да комуникираме позитивно
  • Преподават ни География, но не ни учат как да навигираме собствените си емоции
  • Преподават ни Физическо възпитание, но не ни учат на силата на мисълта
  • Преподават ни История, но никой все още не ни учи на това как да имаме устойчиво бъдеще

Щастието не е състояние, което трябва да се достигне, а начин на пътуване.

Според World Happiness Report България е на 77-мо място от 137 страни.

Класацията е на база представянето на страните в шест аспекта: брутен вътрешен продукт на глава от населението, социална подкрепа, очаквана продължителност на живот с добро качество (здравословен живот), свобода за собствен избор, щедрост на населението като цяло и възприятие за нива на корупция.

Усещане, че нещо липсва. Почти непрестанната тревожност. Повърхностни човешки взаимоотношения. Непълноценно общуване.

Нарастващ стрес. Намаляващи положителни преживявания. Ако всичко това ти звучи познато – свържи се с мен.

Щастието е възторг от битието без видима причина