Щастие на работното място

Повече от 50% от изпълнителните директори казват, че корпоративната култура влияе върху производителността, рентабилността, стойността на компанията и темпа на растеж.

12,7% от отсъствията по болест са свързани с психични заболявания.

Ангажираните екипи генерират 21% повече печалба от неангажираните си колеги.

Компаниите с щастливи служители са с по-добри показатели от конкуренцията с 20%.