Как да използваш това, което имаш? Разликата между ресурс и потенциал.

Синоним на думата „потенциал“ е капацитет, възможност. За да имаме възможност да се справяме с ежедневните предизвикателства трябва да използваме ресурсите, с които разполагаме, като ум, съобразителност, физическа сила и издръжливост, специфични знания и умения, т.н.

Съзнаваме ли колко всъщност ресурси имаме на разположение? Привикнали сме да разсъждаваме в режим на оскъдица. Човечеството нараства драматично и планетата става пренаселена. Природните ресурси са крайна величина и не достигат за всички. Голям брой хора се конкурираме за дадена привилегия – хубава работа, популярност, любов ако щеш или нещо друго. Малцина са тези хора, които имат възможността наистина да влияят на световните процеси. От нас не зависи нищо и т.н. и т.н. Тези и много други подобни вярвания определят начина ни на мислене и действие. Факт!

Ако останем в тези вярвания какво постигаме? Постигаме ли нещо или живеем ден след ден с усещането за непрестанна борба, която е по-силна от нас и не можем да я избегнем? Живеем ли с примирението, че „е това, което е“ и на нас е „дадено“ да живеем за кратко и от нас не зависи нищо? „Каквото – такова!“ чуваме непрестанно. Приемаме ли го за валидно или не? В отговора на този въпрос се крият именно ресурсите, които могат да увеличат потенциала ни да поститгнем нещо ново и различно. Ресурсите, с помощта на които можем тотално да отидем в друга орбита, да реализираме призванието си и да живеем с усещането за доволство и щастие от постигнатото.

Времето, в което живеем ни дава много ресурси. Психологията като много нова наука ни дава знания, помагащи ни да си обясним как промените в света около нас резонират с нашето поведение и психични процеси. Понятия като като невропластичност, невро-лингвистично програмиране (НЛП), позитивна психология, невро аджилити, психотерапия са все по-понятни за широка аудитория и се припознават като допълнителни ресурси по пътя на реализиране на нашите потенциали.

Мениджър Щастие е помощник в същата посока. Науката за щастието дава знания и умения за управление на усещането ни за добър живот и реализиране на потенциалите ни. Щастието вече не е абстрактно понятие, което свързвахме в миналото с нещо нетрайно и детинско. Щастието не е в постигането на една мечта. Щастието не е цел, а начин на живот. То е самият път. Щастието е начинът, по който искаме да живеем и работим. Мениджър Щастие дава ресурс на фирмите и хората, който да помогне в мисъл и действия, така че да постигнем осъзнат и щастлив живот на работното място и изобщо.

И ето защо аз имам позитивно отношение към времето, в което живеем! Защото то ни дава много нови ресурси! Преди 10-15 години никой не говореше за щастие на служителите. Говореше се най-много за удовлетвореност…веднъж на година, две. Предимно на хартия и в презентациите за пред директорите. Ето, че новото време идва не само със своите предизвикателства като природни катаклизми, пандемии, войни, а и със своите нови и модерни ресурси, които да ни помогнат да навигираме животите си по нов и по-добър начин.

Най-висшият резултат от една еволюция е адаптацията. Адаптивността е модерното меко умение, което е сърцето на успеха.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *